Vrienden van de 6 Minutenzone Deil

Naast bedrijven hebben ook een aantal inwoners uit Deil ons aangegeven, nogmaals een financiële bijdrage te willen doen, voor het onderhoud van de 6 minutenzone.

De namen van deze sponsors worden vermeld als "Vrienden van 6 Minutenzone Deil" op deze pagina.

Een privé sponsor die ons een zeer ruim bedrag heeft gesponsord:

 

Hiervoor onze dank.

Snelle hulp

is van levensbelang!

Het bankrekeningnummer is NL82 RBRB 0828973555

ten name van de Speeltuinvereniging Jeugdland inzake 6 Minutenzone Deil