Hoe werkt een 6 minutenzone in de praktijk?

 

Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) hartstilstand, worden door de Meldkamer twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt tegelijk het alarmeringssysteem 'HartslagNu' automatisch geactiveerd.

 

Tegelijk met de ambulance, worden ook automatisch de burgerhulpverleners gealarmeerd via een Sms-bericht. Een burgerhulpverlener die b.v. in dezelfde straat woont als het slachtoffer, zal dus veel sneller aanwezig zijn dan de 1e ambulance.

 

Grafische weergave van een 6 minutenzone:

Je ziet hieronder hoe een 112-melding verloopt als er burgerhulpverleners worden ingeschakeld.

 

Snelle hulp

is van levensbelang!

Nadat de Meldkamer Ambulance twee ambulances naar het slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt.

 

Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers).

De maximale afstand waarin gezocht wordt is 1000 meter vanaf het centrum. Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners gealarmeerd worden kan het voorkomen dat jij geen sms-oproep hebt gekregen maar iemand die een paar huizen verderop woont wel.

 

Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's zich tijdelijk hebben afgemeld of niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet in de alarmering meegenomen.

 

De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van deze AED ingesteld. Dit instellen kan voor elke dag van de week en repeteert wekelijks. In een tijdspanne van 24 uur kan de beschikbaarheid per uur